Картузіанці

Орден картузіанів очолює генеральний капітул, який відбувається кожні два роки, і на якій присутні всі пріори. Поза генеральним капітулом, Орденом керує Генерал, якого обирає згромадження Великої Картузії і який одночасно являється її пріором. Таким самим чином спільноти окремих монастирів обирають своїх пріорів. Єдність Ордену забезпечує генеральний капітул і регулярні візитації окремих монастирів.

Картузіанки (сестри)

Сестри також мають свій генеральний капітул, у якому, окрім них самих, бере участь Генерал монахів, а також Отці, які звершують візитацію у сестринських монастирях.

Дані Картузії Плетерє:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenia
Факс: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Інтернет сторінка
Великої Картузії:
www.chartreux.org