Zajednička liturgija

Radnim se danima patri u crkvi sastaju triput dnevno: noću k jutarnjoj molitvi i pohvalama, koje zajedno traju 2-3 sata, ujutro k zbornoj misi te popodne k večernjoj. Zajedničko bogoslužje je na latinskom jeziku, uvijek je pjevano i bez instrumentalne pratnje. Naš gregorijanski koral je od davnine trajni dio naše baštine. Iz iskustva naime znamo kako blagotvorno utječe na duhovnu ravnotežu. Braća su radnim danima nazočna na jutarnjoj molitvi i svetoj misi. Nisu dužna sudjelovati s pjevanjem, već se mogu s tihom molitvom pridružiti oficiju patara. Nedjeljama i svetkovinama se patri i braća više puta okupe na zajedničkoj liturgiji; pogledaj Nedjelje i svetkovine.

Liturgija u samoći i osobna molitva

Zajedničkoj molitvi slijedi molitva u samoći, s kojom Bogu darujemo najosobniji hvalni prinos koji nadilazi svaku riječ. U trajnom nastojanju da bi bio sjedinjen s Gospodinom, monah u sebi ostvaruje smisao cijelog bogoslužja, tako da se sav njegov život preoblikuje u jedno samo bogoslužje. Male dnevne časove (prvi, treći, šesti i deveti čas, te povečerje) obavljamo sami u ćeliji. Kada zazvoni na molitvu, svi se sjedinjujemo u jednu samu kuću molitve, u jedinstveni hvalospjev Bogu.

Marijansko bogoslužje, bogoslužje za pokojne i tiha misa

Naši oci su nam, pored Božanskog oficija, namrli i marijansko bogoslužje, čije molitvene časove obavljamo obično prije odgovarajućih im časova Božanskog oficija. Također, jedanput tjednom molimo i oficij za pokojne. Patri-svećenici svakodnevno, prije ili poslije zborne mise, služe sami još i tihu misu u svojim kapelicama. Kristovoj žrtvi se tada pridružuje osobni dar skrivenog života u pustinji – na slavu Boga Oca.

Adresa:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Web stranica Velike Kartuzije:
www.chartreux.org