Kartuzijanci

Na čelu kartuzijanskoga reda je generalni kapitul, na kojem se svake druge godine sastanu svi priori. Između dvaju kapitula red vodi general kojega bira zajednica Velike Kartuzije i koji je ujedno njen prior. Isto tako si i zajednice u drugim samostanima same izaberu priora. Jedinstvo reda jamče generalni kapitul i redovite vizitacije svih samostana.

Kartuzijanke

I redovnice imaju svoj generalni kapitul, na kojem su nazočni general monaha i patri koji vizitiraju njihove samostane.

Adresa:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Web stranica Velike Kartuzije:
www.chartreux.org