Kad Bog zove...

Bog zove na vrlo različite načine. Pouzdan znak zvanja je ako netko u srcu osjeća Božji poziv da se preda samo Njemu. Radi se o pozivu, ne o zapovijedi! Kao što se za brak moraju odlučiti oboje, tako je i za redovnički poziv potreban slobodan i velikodušnan odgovor pozvanoga.

Kamo Bog zove?

Mnogo njih se odluči slijediti Božji poziv, biti posebno blizu Kristu. To još ne znači da ih Bog nužno poziva u kartuziju. Za kartuzijansko zvanje je potrebno još osjećati i čežnju za životom koji je potpuno posvećen molitvi i tišini, ili jasni, iako često nerazumljiv, poziv baš u kartuzijanski red.

Pater ili brat?

Kandidat se već pri ulasku u samostan mora odlučiti ili za život patra, ili za život brata. Gospodinov poziv k jednom ili drugom obliku života možemo prije svega prepoznati po darovima koje je On dao, i po unutarnjoj pobudi srca. Znakovi za patrovsko zvanje su: sklonost strožoj izvanjskoj samoći, otvorenost i sposobnost za  svećeništvo, volja za studiranjem, sluh za pjevanje; za zvanje brata su pak: sposobnost i volja za fizički rad, sklonost prema poniznom i skrovitom životu te k većoj jednostavnosti i slobodi u molitvi, osjećaj pozvanosti na konkretno služenje subraći. Patri više utjelovljuju Isusa koji samotno moli na gori, a braća pak više Isusa u njegovom skrovitom životu u Nazaretu.

Sposobnost

Kandidat svakako najprije mora biti vjernik – katolik s uređenim vjerskim životom i s bar osnovnom vjerskom izobrazbom. Nadalje, mora biti tjelesno i duševno zdrav, sposoban jednako za samoču kao i za život u zajednici, te spreman ispunjavati sve dužnosti koje mu nalažu njegovo zvanje i njegovi poglavari. Najvažnija od osobina koje trebaju resiti kandidata je sposobnost odmjerene i trijezne prosudbe. Kandidate mlađe od 20 i starije od 45 godina primamo tek iznimno. Osim toga, kandidat za patra mora imati i dovoljno opće izobrazbe potrebne za svečenićki red, sluh za pjevanje, te da do ulaska u novicijat (za vrijeme postulature) stekne zadovoljavajuće znanje latinskog jezika.

Prijem

Ako se netko osjeća pozvanim na kartuzijanski život može se pismeno obratiti na učitelja novaka (patra magistra). On će se s njime dogovoriti o eventualnom posjetu kartuziji, a zatim i o dužem pokusu u okviru monaškog života. Odluči li se za ulazak u samostan, o njegovom prijemu odlučuju magistar i prior. Par dana nakon ulaska dobije crni postulantski plašt i kapicu, koje nosi prilikom zajedničke liturgije. Postulatura traje najmanje 3 mjeseca i ne više od godine dana. Nakon isteka tog vremena, ako je ustrajao u svojoj odluci, postulant u kapitulu moli da ga se primi „na provjeru u monaškoj odjeći kao najponiznijeg slugu sviju”. Tada zajednica tajnim glasovanjem odlučuje o njegovu prijemu, a konačna odluka je u priorovoj nadležnosti. Zamolba i glasovanje se ponavljaju na svakom daljnem stupnju monaškog odgoja.

Novicijat

U novicijatu, koji traje dvije godine, novak nosi bijelu monašku odjeću s kraćom kukuljicom, dok pri zajedničkoj liturgiji nosi preko nje još i crni plašt. Iako do vječnih zavjeta zadržava u posjedu sve svoje vlasništvo, kod sebe u ćeliji nema ništa vlastitog kako bi mogao nasljedovati siromašnog Krista. Koncem prve godine novicijata braća se moraju odlučiti ili za život konverza ili za život donata. Novaci, kandidati za patre, započnu u drugoj godini teološki studij koji se odvija unutar samostana i prilagođen je našim uvjetima.

Zavjeti

Po završetku novicijata monah daje zavjete postojanosti, poslušnosti i obraćenja naravi na tri godine. Patri u tom periodu ostaju pod vodstvom magistra novaka, a braća pak sve do vječnih zavjeta. Nakon tih triju godina monah obnovi zavjete za još dvije godine, a nakon toga se – ako je dostojan – pripusti k vječnim zavjetima koji ga obvezuju do smrti. Pravila kažu da monah, prije nego što se zavjetima neopozivo obveže, „temeljito promisli, želi li se zaista zauvijek predati Bogu”. Iako se neopoziva javna obveza daje tek nakon sedam godina kušnje,i iako u tijeku dvije godine novicijata novak može uvijek slobodno otići, ipak već na ulasku vrijede Isusove riječi: „Nitko, tko stavi ruku svoju na plug te se obazre natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.” Ako bi netko stupio u samostan s namjerom da samo pokuša, promašio bi bit kartuzije koja je u bezuvjetnom predanju samog sebe Bogu.

Adresa:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Web stranica Velike Kartuzije:
www.chartreux.org