Kartuzija Pleterje je katolički samostan u kojem monasi slijede Isusa Krista životom koji je potpuno posvećen kontemplaciji.


Adresa:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Web stranica Velike Kartuzije:
www.chartreux.org