Két különböző út

„Elsődleges célkitűzésünk és törekvésünk: a csendben és magányban megtalálni Istent” (Szabályzat 12,1). Efelé az egyetlen cél felé a kartauziak két különböző életformában törekszenek: mint atyák (klastromi szerzetesek) vagy mint barátok (laikus szerzetesek). A két forma közötti viszony jobb megértéséhez lásd még Atya vagy barát?.

A barátok magánya

A barátok valódi remeteéletet élnek, jóllehet magányuk kevésbé kötődik a cellához. Munkájukkal ellátják a ház rájuk bízott szükségleteit (pld. mosoda, szabóság, konyha, zöldségeskert, kölönböző karbantartó munkák, stb.). Az ő segítségüknek köszönhető, hogy az atyák szabadabban szentelhetik magukat a cella csendjének. A barátok több időt töltenek fizikai munkával, mint az atyák, de nem többet napi hét óránál, és a munkájuk úgy van beosztva, hogy, amennyire lehet, ki-ki egyedül, csendben dolgozhasson. „A lelki összeszedettség munka közben a barátot a szemlélődés­hez vezeti... A barát élete elsősorban arra irányul, hogy Krisztussal egyesül­ve megmaradjon az ő szeretetében. Mind a cella magányában tehát, mind munkái közben hivatása kegyelmének segítségével teljes szívvel igyekezzen szüntelenül elméjében tartani Istent” (Szabályzat 15,10.18). A barátok a monostor számukra fenntartott részében élnek, kétszobás, fürdőszobával ellátott cellákban. A napirendet illetően lásd Napirend.

Étkezés és böjt

Az étel ízletes és bőséges. A szerzetesek húst – halfélén kívül – sohasem esznek. Hetente egyszer azok a barátok, akik akarnak, „absztinenciát” tartanak, azaz csak kenyeret és vizet vesznek magukhoz. Ádventben és Nagyböjtben naponta csak egyszer étkeznek, és a tejtermékektől is tartózkodnak. Azokon a napokon, amikor megerőltetőbb fizikai munkát végeznek, reggelizhetnek is. A több fizikai munka miatt a barátok böjti szabályai enyhébbek, mint az atyáké. A novíciusok fokozatosan szoknak hozzá a böjthöz, a novíciusmester irányítása alatt.

Konverzusok és donátusok

Az első barátokhoz – az ún. „konverzusokhoz” („megtértek”) – idővel a barátok egy másik fajtája csatlakozott, – őket „donátusoknak” („átadottak”) nevezzük –, akik fogadalom nélkül, kölcsönös megállapodás alapján adják oda magukat a Rendnek, Krisztus szeretetéért. Mivel szerzetesi életet élnek, őket is szerzeteseknek nevezzük. A donátusok élete a lényegi elemekben (magány, világtól való elzártság) megegyezik a konverzusok életével, míg az imádsággal és a böjttel kapcsolatos kötelességeik szabadabban alkalmazhatók szükségleteikhez és képességeikhez. A háznak nagy segítségére vannak, mivel gyakran olyan feladatokat látnak el, melyek a konverzusokat akadályoznák rendi kötelezettségeik teljesítésében.

Cím:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Szlovénia
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


A Nagy Kartauz honlapja:
www.chartreux.org