Közösségi liturgia

Az atyák hétköznapokon háromszor gyűlnek össze a templomban: éjjel a matutinumra és laudesre, melyek együttesen két-három óra hosszat tartanak, reggel közös szentmisére, valamint délután a vesperásra. A közösségi liturgiát latin nyelven és mindig énekelve végezzük, hangszerkíséret nélkül. Rendi örökségünknek kezdettől fogva állandó része a gregorián ének, mely a tapasztalat szerint nagyban elősegíti a belső összeszedettséget és a józan lelkületet. A barátok hétköznapokon a matutinumon és a szentmisén vannak jelen. Nem kötelesek énekléssel közreműködni, hanem csendes imádsággal egyesülhetnek az atyák zsolozsmájával. Vasár- és ünnepnapokon az atyák és a barátok többször gyűlnek össze közös liturgikus imádságra; lásd Vasár- és ünnepnapok.

Magányos liturgia és személyes imádság

A közösségi imádság folytatódik a magányos imában, mely által Istennek a dicséret minden szót felülmúló benső áldozatát ajánljuk fel. A szerzetes tehát azáltal, hogy igyekszik állandóan az Úrhoz ragaszkodni, önmagában megvalósítja azt, amit az egész liturgia kifejez, és így az egész élete egyetlen liturgiává válik. A napközi kis imaórákat (príma, tercia, szexta, nóna és kompletórium) egyedül végezzük a cellában vagy munka közben. A harang szavára mindenki egy időben imádkozik, és ilyenkor az egész ház egyetlen istendicsőítéssé változik.

Szűz Mária zsolozsmája, halotti zsolozsma és csendes mise

Atyáink a napi-zsolozsmán kívül a Boldogságos Szűzanya zsolozsmáját is ránk hagyták, melynek egyes imaóráit általában a napi-zsolozsma megfelelő órái előtt mondjuk. Hetente egyszer a megholtakért is végzünk zsolozsmát. A pap-szerzetesek a konventmise előtt vagy után maguk is miséznek a magánkápolnáikban. Ilyenkor az alázatos remeteélet áldozata Krisztuséval egyesül, az Atyaisten dicsőségére.

Cím:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Szlovénia
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


A Nagy Kartauz honlapja:
www.chartreux.org