Egyesülés Krisztussal

A kartauzi hivatás kizárólag a szemlélődésnek szentelt életre szól. Egyetlen feladatunk, hogy kibontakoztassuk magunkban azt az isteni Életet, melyet a keresztségben kaptunk, amíg el nem érjük „Krisztus teljességének életkorát”, amikor az Apostollal elmondhatjuk: „Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem”.

Rejtett apostolkodás

Ezzel egyúttal betöltjük az Egyházban ránk bízott szerepünket is: hogy ütőerek módjára szétárasszuk ezt az isteni Életet az egész Titokzatos Testben. „Mindenkitől elkülönülve mindenkivel egyesülünk, hogy mindenki nevében álljunk az élő Isten színe előtt” (Szabályzat 34,2). A mi apostolkodásunk abban áll, hogy teljes egészében Istennek adjuk magunkat, egyedül Őmiatta. „Hogyan kételkedhetnénk tehát akár egy pillanatig is afelől, hogy a tiszta szeretetnek ez a kifejezése rendkívüli missziós termékenységet kölcsönöz a kartauzi életnek?” (boldog II. János Pál pápa)

Tanúságtétel

Életünk tanúságtétel is kell, hogy legyen. „Fogadalmunknál fogva egyedül Afelé törekszünk, Aki van, és így a földi dolgokba túlságosan belemerült világ előtt tanúivá válunk annak, hogy Őrajta kívül nincs isten. Életünk kézzelfoghatóvá teszi, hogy a mennyei javak már ebben a világban jelen vannak; előre hirdeti a feltámadást, és valamiképpen elővételezi a világ megújulását” (Szabályzat 34,3).

Cím:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Szlovénia
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


A Nagy Kartauz honlapja:
www.chartreux.org