A generális káptalan terme a Nagy Kartauzban

Kartauzi szerzetesek

A Kartauzi Rend élén a generális káptalan áll, amelyen minden második évben összegyűlnek a Rend perjeljei. A generális káptalan idején kívül a Rendet a generális vezeti, akit a Nagy-Kartauz közössége választ, és aki annak perjelje is egyben. Ugyanígy az egyes monostorok közösségei is maguk választanak perjelt maguknak. A generális káptalan és az egyes házak rendszeres vizitációja biztosítja a Rend egységét.

Kartauzi apácák

A nővérek saját generális káptalant tartanak, melyen jelen van a generális is, valamint azok az atyák, akik a nővérek házainak vizitációját végzik.

Cím:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Szlovénia
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


A Nagy Kartauz honlapja:
www.chartreux.org