A Kartauzi Rend

1084    Szent Brúnó hat társával megalapítja az első monostort a franciaországi Grenoble közelében fekvő Chartreuse hegységben.

1090    II. Orbán pápa Rómába hívja szent Brúnót személyes tanácsadójának.
Néhány hónappal később Brúnó engedélyt kap, hogy ismét magányba vonulhasson, és egy második monostort alapít Kalábriában (Itália).

1101    Szent Brúnó halála.

1122-1127 Guigo, Chartreuse ötödik perjelje írásba foglalja a közösség szokásait (Consuetudines). Ez lesz az első szabályzata azoknak a monostoroknak, amelyek át kívánják venni Brúnó családjának életformáját.

1132    Az első monostort elsöpri egy lavina. Guigo újjáépíti a jelenlegi helyén.

1141    Első ízben gyűlik össze a generális káptalan, mely ettől kezdve a legfőbb hatalom képviselője a Kartauzi Rendben.

A Pleterjei Kartauz

1403    A celjei gróf, II. Hermann megalapítja a Pleterjei Kartauzt.

1406    Az építkezés befejeződik.

1471    Egy török támadás során a monostort lerombolják. Az újjáépített kartauz úgy néz ki, mint egy erődítmény.

1593    A kartauz anyagi és lelki széthullása miatt II. Ferdinánd főherceg átveszi Pleterjét a kartauziaktól, és a ljubljanai jezsuitáknak adja.

1773    A Jezsuita Rend feloszlatása után Pleterje állami tulajdonba kerül.

1839    Pleterje magánbirtok lesz.

1899    A Kartauzi Rend visszavásárolja Pleterjét. Megkezdődik egy új kartauz építése.

1904    Az új kartauz építése befejeződik. November 3-án a pleterjei templomot Szűz Mária mint „a Szentháromság Trónusa” tiszteletére szentelik.

1943    Egy partizántámadás során leég 17 cella.


Cím:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Szlovénia
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


A Nagy Kartauz honlapja:
www.chartreux.org