Porządek dnia w dni powszednie

OjcowieBracia
23.00Jutrznia ku czci N. P. Maryi (w celi)
23.30Jutrznia (w kościele)
Laudesy (w kościele)
Laudesy ku czci N. P. Maryi (w celi)
Modlitwa osobista (w celi)
6.00Pryma (w celi)
Rozmyślanie i modlitwaModlitwa, rozmyślanie
i czytanie Pisma Świętego
7.00Adoracja w kościele (dobrowolna)
7.15Msza Święta Konwentualna (w kościele)
8.00Cicha Msza Święta (w kaplicy)
Tercja (w celi)
Czytanie Pisma Świętego, praca fizyczna, studia
Tercja (w celi)
Praca
11.00Seksta (w celi), obiad, odpoczynek
13.00Nona (w celi)
Praca fizyczna, studiaPraca
15.30Nieszpory ku czci N. P. Maryi (w celi)
15.45Nieszpory (w kościele)
17.00Kolacja, modlitwa, czytanieKoniec pracy, nieszpory, kolacja
18.00Kompleta (w celi)

Młodzi bracia, którzy są jeszcze w nowicjacie, mają jedną godzinę pracy mniej niż starsi. Czas ten przeznaczają na studiowanie nauki chrześcijańskiej oraz, o ile jest to konieczne, na naukę języka słoweńskiego.

W niedziele i święta porządek dnia jest nieco inny. Zobacz Niedziele i Uroczystości.

Adres:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Słowenia
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Strona internetowa
Wielkiej Kartuzji:
www.chartreux.org