Kartuzi

Na czele zakonu stoi kapituła generalna, na której, co dwa lata, zbierają się wszyscy przeorzy. Poza kapitułą, zakonem kieruje generał, którego wybiera wspólnota Wielkiej Kartuzji i który jest jednocześnie jej przeorem. W ten sam sposób wspólnoty poszczególnych domów wybierają swojego przeora. Jedność zakonu gwarantuje kapituła generalna i regularne wizytacje poszczególnych domów.

Kartuzki (zakonnice)

Zakonnice także mają swoją kapitułę generalną, w której, obok nich samych, biorą udział: generał mnichów i ci ojcowie, którzy wizytują domy sióstr.

Adres:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Słowenia
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Strona internetowa
Wielkiej Kartuzji:
www.chartreux.org