Jedność z Chrystusem

Jesteśmy powołani do życia, które całkowicie jest poświęcone kontemplacji. Naszym jedynym zadaniem jest rozwijanie w sobie Bożego życia, które przyjęliśmy na chrzcie, aż osiągniemy "pełnię wzrostu dojrzałości Chrystusowej" (Ef 4,13), kiedy to będziemy mogli wraz z apostołem powiedzieć: "Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20).

Ukryty apostolat

W ten sposób zarazem spełniamy zadanie, które powierzył nam Kościół: podobnie jak arterie po ciele człowieka rozprowadzają krew, my szerzymy Boże życie po całym mistycznym ciele Chrystusa. "Oddaleni od wszystkich, jesteśmy zarazem zjednoczeni z wszystkimi, by w imieniu wszystkich stać przed żywym Bogiem" (Statuty 34,2). Nasz apostolat polega na całkowitym ofiarowaniu się Bogu ze względu na Niego samego. "Jak chociażby przez moment można wątpić, że taki wyraz czystej miłości rodzi w kartuskim życiu szczególną misjonarską płodność?" (bł. Jan Paweł II, Orędzie z okazji dziewięćsetnej rocznicy śmierci św. Brunona, 2)

Świadectwo

Nasze życie musi być także świadectwem. "Z wypowiedzeniem ślubów dążymy jedynie ku Temu, który jest, i w ten sposób dajemy świadectwo nadmiernie wplątanemu w ziemską rzeczywistość światu, że nie ma boga oprócz Niego. Nasze życie bowiem pokazuje, że dobra niebieskie są obecne już na tym świecie, zapowiada zmartwychwstanie i w pewien sposób urzeczywistnia odnowę świata" (Statuty 34,3).

Adres:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Słowenia
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Strona internetowa
Wielkiej Kartuzji:
www.chartreux.org