Liturgia wspólnotowa

W dni powszednie ojcowie gromadzą się w kościele trzy razy w ciągu doby: w nocy (na jutrznię i laudesy, które razem trwają 2-3 godziny), rano (na wspólną Mszę Świętą) i popołudniu (na nieszpory). Wspólna liturgia odprawiana jest po łacinie i śpiewana jest bez akompaniamentu muzycznego. Nasz śpiew gregoriański jest od dawna trwałym elementem dziedzictwa zakonnego. Zdajemy sobie bowiem sprawę, iż ma on dobry wpływ na skupienie duchowe. Bracia w dni powszednie przychodzą do kościoła tylko na jutrznię i Mszę Świętą. Nie muszą w ich trakcie śpiewać. Mogą jednak, z cichą modlitwą, przyłączyć się do odmawianego oficjum. W niedziele i uroczystości ojcowie i bracia gromadzą się na wspólnej liturgii w kościele częściej niż w dni powszednie. Zobacz: Niedziele i uroczystości.

Liturgia odmawiana w samotności i modlitwa osobista

Naszej modlitwie wspólnotowej towarzyszy modlitwa w samotności, w której składamy Bogu najbardziej osobistą, dziękczynną ofiarę. Ofiara ta przewyższa jakiekolwiek słowo. Mnich nieustannie stara się o zjednoczenie z Bogiem. W ten sposób urzeczywistnia w sobie sens całej liturgii, bo dzięki tym staraniom całe jego życie przemienia się w jedną wielką liturgię. Małe godziny liturgiczne (prymę, tercję, sekstę, nonę oraz kompletę) odmawiamy sami w celi. Ilekroć zadzwoni dzwon na modlitwę, wszyscy jednoczymy się w jeden dom modlitwy i zanosimy wspólne dziękczynienie Bogu.

Liturgia Maryjna, liturgia za zmarłych i cicha Msza Święta

Nasi ojcowie oprócz oficjum kanonicznego przekazali nam również liturgię Maryjną. Jej godziny liturgiczne odmawiamy zazwyczaj przed odpowiednimi godzinami oficjum kanonicznego. Raz w tygodniu odmawiamy także oficjum za zmarłych. Ojcowie – kapłani – codziennie przed lub po Mszy Świętej konwentualnej celebrują cichą Mszę w kaplicach. Do Chrystusowej Ofiary dołączają wówczas, na chwałę Boga Ojca, osobistą ofiarę życia ukrytego w pustelni.

Adres:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Słowenia
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Strona internetowa
Wielkiej Kartuzji:
www.chartreux.org