Dvě různé cesty

„Naše hlavní snažení a naše povolání spočívá v tom, abychom v tichu a samotě nalezli Boha“ (Pravidla 4,1). O toto jedinečné povolání usilují kartzuziáni ve dvou různých životních formách: jako otcové (klášterní mniši) nebo jako bratři (laičtí mniši). Pro lepší porozumění mezi těmito dvěma viz Otec nebo Bratr?.

Samota bratří

Bratři žijí autentický samotářský život, ačkoliv jejich samota je méně provázána s celou. Svou prací zabezpečují materiální potřeby domu, které jim byly svěřeny zvláštním způsobem (např. praní, šacení, pěstování zeleniny, rozličné údržbářské práce atd.). Tím umožňují otcům zasvětit více času tichu cely. Bratři věnují manuální práci více času než mniši, nedělají však víc jak sedm hodin denně  a jejich poráce je tak rozdělena, že každý, jak je to možné pracuje v tichu a mlčení. „Duchovní usebranost při práci přivádí bratra ke kontemplaci“. (Pravidla 15,10). „Život bratra je upraven prvořadě tak, aby sjednocen s Kristem zůstával v jeho lásce. S pomocí milosti svého povolání z celého svého srdce snaží se udržovat v mysli myšlenky na Boha, ať v samotě cely anebo při své práci“ (Pravidla 15,18). Bratři žijí ve zvláštním oddělení kláštera ve dvoupokojové cele s koupelnou. Pro lepší porozumění denního řádu viz Denní řád.

Strava a půst

Strava je dobře připravena a je obilná. Maso – kromě rybího – mniši nejedí. Jedenkrát za týden – obvykle v pátek – zachovávají bratři, kteří si to přejí, „abstinenci“, kdy mají k jídlu jen chléb a vodu. V adventním a postním čase jedí jedenkrát za den a zříkají se též mléčných jídel. Ve dnech, kdy mají namahavou práci, mohou dostat snídani. Kvůli větší fyzické práci je postní řád bratří mméně náročný než postní řád otců. Novicové se připravují na půst postupně pod vedením magistra noviců.

Konvrši a Donáti

K prvním bratřím „konvršům“ (konvertitům) se časem přidali ještě druzí nazývaní „donáti“ (darovaní), kteří neskládají slavné sliby, nýbrž se darují řádu z lásky ke Kristu ve vzájemně zavazujících slibech; protože žijí mnišským způsobem, nazýváme je rovněž  „mnichy“. Život donátů je v podstatných bodech (samota, odloučení od světa) podobný životu konvršů, ale forma jejich modlitby a postu může být více přizpůsobena jejich potřebám a schopnostem. Pro klášter jsou velkou oporou a užitkem, když přebírají úkoly, které by konvrše zaneprázdňovaly při plnění jejich pravidelných povinností.

Adresa:
Kartouza Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Webová stránka Velké Kartouzy:
www.chartreux.org