Společenství poustevníků

Otcové, zakladatelé našeho řádu, šli za světlem z Východu, tzn. Řídili se příkladem starých poustevníků, kteří zcela zasvětili svůj život mlčení a duchovní chudobě. Našim prvním otcům Bůh dal potřebnou milost, aby do poustevnického způsobu života zařadili každodenní liturgii a to především o nedělích, svátcích a slavnostech, a tak podpořili bratrské soužití. Rovnováha mezi životem v samotě a společným životem umožnil, že si náš řád, snad jako jediný, mohl uchovat ideál života v samotě.

Neděle a svátky

O nedělích a svátcích (slavnostech) se více vyjadřuje bratrské společenství. Při konventní mši svaté mohou koncelebrovat všichni kněží, také malé hodinky: tercie, sextu a nonu konáme  všichni ve stanovenou hodinu společně v kostele. Po sextě máme v refektáři společný oběd, při němž zachováme posvátné ticho (silentium), a jeden z bratří předčítá duchovní četbu. Po noně se scházíme v kapitulním sálu, potom mají otcové možnost společného rozhovoru až do nešpor. Bratři mají tuto možnost dva až třikrát v měsíci, jinak se v tomto čase zdržují ve svých celách.

Vycházka (Spatiamentum)

Jednou týdně mají otcové delší vycházku mimo klášterní zdi. Chodí v párech, které se střídají, aby mohl každý s každým promluvit. Bratři – pokud si přejí – mají vycházku jednou za měsíc. Kromě těchto vycházek a jiných nutných případů (na př. Když potřebují k lékaři), mniši nikdy neopouštějí klášter. Rodiče a sourozenci pak je mohou navštívit jednou za rok na dva dny a nebo dvakrát za rok pokaždé na jeden den. Telefon ani internet pro osobní užití mniši nepoužívají.

Adresa:
Kartouza Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Webová stránka Velké Kartouzy:
www.chartreux.org