Společná liturgie

V pracovních dnech se otcové schází v kostele třikrát denně: v noci k matutinu a k chválám, které trvají 2-3 hodiny, ráno ke slavení společné mše svaté a odpoledne k nešporám. Sborová liturgie je vždy latinská a vždy se zpívá bez doprovodu hudebních nástrojů. Náš gregoriánský zpěv je již odedávna řádovým dědictvím; víme, jak vhodný má vliv na usebranost mysli. Bratři se účastní přes týden matutin a mše svaté. O nedělích a slavnostech se otcové a bratři setkávají ke společné liturgii častěji; viz Neděle a svátky.

Liturgie a osobní modlitba

Společná modlitba vychází z modlitby v samotě, s níž dáváme Bohu nejosobnější oběť chvály, která předpokládá celé slovo. Když se mnich snaží být neustále ve spojení s Bohem, uskutečňuje v sobě to, co naznačuje bohoslužba a tím se jeho život stává samotnou bohoslužbou. Malé denní hodinky (prima, tercie, sexta, nona a kompletář) konáme sami v cele anebo při práci. Když zazvoní k modlitbě, všichni se odebereme do jednoho domu modlitby, k jedné chvále našeho Boha.

Mariánské hodinky, ranní bohoslužby a tichá mše svatá

Naši otcové nám kromě božského oficia odkázali také mariánské hodinky; tyto hodinky konáme obyčejně před stanovenými hodinkami božského oficia. Jednou za týden se modlíme také oficium za zemřelé. Otcové – kněží každý den před anebo po konventuální mši svaté slouží ještě mši svatou v kaplích. Ke Kristově oběti se ještě přidružuje osobní dar skrytého života v poušti – ke slávě Boha Otce.

Adresa:
Kartouza Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Webová stránka Velké Kartouzy:
www.chartreux.org