Denní řád (všední den)

OtcovéBratři
23.00Mariánské hodinky - Matutinum v cele
23.30Matutinum v kostele
Ranní chvály v kostele
Mariánské hodinky - Ranní chvály v cele
Osobní modlitba v cele
6.00Prima v cele
Rozjímání a modlitba Modlitba, rozjímání
a četba Písma svatého
7.00Adorace v kostele (dobrovolně)
7.15 Konventní mše svatá
8.00

Tichá mše svatá v kapli
Tercie v cele
Četba Písma svatého
Manuální práce, studium

Tercie v cele
modlitba, práce
11.00Sexta v cele, oběd, odpočinek
13.00 Nona v cele
Manuální práce, studium Práce
15.30 Mariánské nešpory v cele
15.45 Nešpory v kostele
17.00 Večeře, modlitba, čteníKonec práce
Nešpory, večeře
18.00Kompletář

Mladí bratři, kteří jsou ještě v noviciátu, mají o jednu hodinu méně práce než starší bratři; tento čas mají zasvětit studiem křesťanské nauky nebo, je-li to nutné, tak Slovinštiny.

O nedělích a svátcích je jiný denní řad. Hledej  Neděle a svátky.

Adresa:
Kartouza Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Webová stránka Velké Kartouzy:
www.chartreux.org