Jednota s Kristem

My kartuziání jsme povoláni k životu zcela zasvěcenému kontemplaci. Náš jediný úkol spočívá v tom, že rozvíjíme v sobě ten božský život, který jsme přijali na křtu, dokud nedosáhneme „plnosti Kristova věku“ (Ef 4,13), kdy můžeme říci s apoštolem Pavlem: „Nežiji už já, ale žije ve mne Kristus“ (Gal 2,20).

Skrytý apoštolát

Tím zvláště naplňujeme úkol, který se v Církvi od nás očekává, že jako hlavní žíly rozvádíme Boží život do celého mystického Těla: „Odděleni od všeho, jsme jedno se všemi, neboť stojíme před živým Bohem jako zástupci všech (Pravidla 32,4). Náš apoštolát spočívá v tom, že chceme sami sebe zcela dávat  Bohu. „Lze byť i na chvíli pochybovat, že obdobné vyjádření čisté lástky kartuziánského života může být tak výjimečně misionářsky účinné?” (bl. Jan Pavel II.)

Svědectví

Náš život musí být také svědectvím. Složením slibů zíkáváme jedině Toho,  který je, a tak svědčíme světu, který je ponořen do světských starostí, že kromě Něho není jiný bůh. Náš život ukazuje, že nebeská dobra jsou přítomná již v tomto přítomném světě, že se  nejprve zvěstuje zmrtvýchvstání, a tak se uskutečňuje obnova světa“ (Pravidla 34,3).

Adresa:
Kartouza Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Tel: +386 (0)7 30 81 225
E-mail:


Webová stránka Velké Kartouzy:
www.chartreux.org