Kartuziáni

V čele kartuziánského řádu stojí generální kapitula, na níž se scházejí každé dva roky všichni převorové. Kromě generální kapituly řídí řád generál, jehož si volí komunita braří ve Velké Kartouze a který je také jejich převorem. Podobně si volí komunita braří v jednotlivých domech svého převora. Generální kapitula a řádná vizitace jednotlivých domů zaručuje jednotu řádu.

Kartuziánky (řeholnice)

Také sestry mají svoji generální kapitulu, na níž jsou přítomni generál řádu a ti otcové, kteří konají vizitace domů sester.

Adresa:
Kartouza Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Tel: +386 (0)7 30 81 225
E-mail:


Webová stránka Velké Kartouzy:
www.chartreux.org