Kartuziánský řád

1084    Svatý Bruno s šesti druhy založil první klášter v Chartreuse u Grenoblu (Francie).

1090    Papež Urban II. povolal sv. Bruna do Říma jako svého osobního poradce.
Po několika měsících získává Bruno dovolení odejít zpět do samoty a zakládá druhý klášter v Kalábrii (Itálie).

1101    Smrt sv. Bruna.

1122-1127 Guigo, pátý převor kláštera v Chartreuse, píše zvyklosti (Consuetudines) společenství, a tak vznikl první zákoník kláštera, který popsal způsob života Brunovy rodiny.

1132    Sněhová lavina zničila první klášter. Guigo jej obnovil na dnešním místě.

1141    Poprvé se schází generální kapitula, která má nejvyšší pravomoc v kartuziánském řádu.

Kartouza Pleterje

1403    Celjský hrabě Herman II. zakládá Kartouzu Pleterje

1406    Stavba je ukončena

1471    Při vpádu Turků je kartouza zničena. Obnovená kartouza vypadá jako pevnost.

1593    Z důvodů hmotného a duchovního rozkladu kartouzy arcivévoda Ferdinand II. odejme Pleterji kartuziánům a dá ji lubljanským jezuitům.

1773    Po zrušení jezuitského řádu stává se Pleterje státním vlastnictvím.

1839    Pleterje se stává soukromým vlastnictvím.

1899    Kartuziánský řád kupuje Pleterji zpět. Začíná stavba nové kartouzy.

1904    Obnova nové kartouzy je skončena. 4. listopadu byl pleterský kostel zasvěcen Panně Marii pod názvem „Trůn Nejsvětější Trojice“.

1943    Při partyzánském útoku vyhořelo 17 cel.


Adresa:
Kartouza Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Tel: +386 (0)7 30 81 225
E-mail:


Webová stránka Velké Kartouzy:
www.chartreux.org