Kartuzja Pleterje jest klasztorem katolickim, w którym mnisi podążają za Chrystusem, poświęcając się wyłącznie życiu kontemplacyjnemu.


Adres:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Słowenia
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Strona internetowa
Wielkiej Kartuzji:
www.chartreux.org