Pravila

Pravila kartuzijanskega reda so na voljo v naslednjih jezikih:

Druga besedila


Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Fax: (07) 30 81 219
E-mail:


Spletna stran Velike Kartuzije:
www.chartreux.org