Dvorana generalnega kapitlja

Kartuzijani

Na čelu kartuzijanskega reda je generalni kapitelj, na katerem se zberejo vsaki dve leti vsi priorji. Izven generalnega kapitlja vodi Red general, ki ga izvoli skupnost Velike kartuzije in ki je obenem tudi njen prior. Prav tako si tudi skupnosti v posameznih hišah same izvolijo priorja. Edinost Reda zagotavljata generalni kapitelj in redna vizitacija posameznih hiš.

Kartuzijanke (redovnice)

Tudi redovnice imajo svoj generalni kapitelj, katerega se udeležijo tudi general menihov in tisti patri, ki izvršujejo vizitacijo v sestrskih hišah.

Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Fax: (07) 30 81 219
E-mail:


Spletna stran Velike Kartuzije:
www.chartreux.org