Dnevni red ob delavnikih

PatriBratje
23.00 jutranjice bl. device
Marije v celici
23.30 jutranjice v cerkvi
hvalnice v cerkvi
Marijine hvalnice v celici
osebna molitev v celici
6.00 prima v celici
premišljevanje in molitev molitev, premišljevanje
in branje Svetega pisma
7.00 adoracija v cerkvi (prostovoljno)
7.15 zborna maša
8.00 tiha maša v kapelici
terca v celici
branje Svetega pisma
ročno delo, študij
terca v celici
delo
11.00 seksta v celici, kosilo, počitek
13.00 nona v celici
ročno delo, študijdelo
15.30 Marijine večernice v celici
15.45 večernice v cerkvi
17.00 večerja, molitev, branje konec dela
večernice, večerja
18.00 sklepna molitvena ura

Mladi bratje, ki so še v noviciatu, imajo eno uro manj dela kot starejši, saj morajo posvetiti ta čas študiju krščanskega nauka in, če je potrebno, slovenskega jezika.

Ob nedeljah in praznikih je dnevni red nekoliko drugačen. Glej Nedelje in prazniki.

Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Fax: (07) 30 81 219
E-mail:


Spletna stran Velike Kartuzije:
www.chartreux.org