Dve različni poti

»Poglavitna želja in cilj našega poklica sta: v tihoti in samoti najti Boga« (Pravila). K temu edinemu cilju stremijo kartuzijani na dva različna načina: kot patri (menihi v klavstru) ali kot bratje (menihi-laiki). Za boljše razumevanje odnosa med dvema oblikama glej še Pater ali brat?.

Samota bratov

Bratje živijo pristno samotarsko življenje, čeprav je njihova samota manj vezana na celico. Z delom podpirajo samostansko skupnost v tistih potrebah, ki so jim posebej zaupane (npr. pralnica, krojačija, zelenjavni vrt, drvarnica, razna vzdrževalna dela itd.). Zaradi njihove pomoči se morejo patri bolj neovirano zadrževati v tišini celice. Bratje posvečajo ročnemu delu več časa kot patri, vendar ne več kot sedem ur na dan. Njihovo delo je porazdeljeno tako, da dela vsak - kolikor je mogoče - sam in v tihoti. »Duhovna zbranost pri delu bo brata vodila h kontemplaciji... Življenje brata je naravnano prvenstveno k temu, da, zedinjen s Kristusom, ostaja v njegovi ljubezni. S pomočjo milosti svojega poklica naj si torej z vsem srcem prizadeva gojiti trajen spomin na Boga, bodisi v samoti celice bodisi pri svojih opravkih« (Pravila). Bratje živijo v posebnem delu samostana v dvosobnih celicah s kopalnico.

Hrana in post

Hrana je dobro pripravljena in obilna. Mesa, razen ribjega, menihi nikoli ne jedo. Enkrat tedensko, navadno ob petkih, imajo tisti bratje, ki to želijo, »abstinenco«, ko preživljajo dan le ob kruhu in vodi. V adventnem in postnem času jedo samo enkrat na dan in se odrečejo tudi mlečnim jedem. Ob dnevih, ko opravljajo kako naporno delo, smejo zajtrkovati. Zaradi večje količine fizičnega dela je postna postava bratov manj zahtevna kot postava patrov. Novinci se privajajo k postu postopoma pod vodstvom magistra novincev.

Konverzi in donati

Prvim bratom, ki so jim rekli »konverzi« (»spreobrnjeni«), se je sčasoma pridružila še druga skupina, ki jo imenujemo »donati« (»podarjeni«). Le-ti ne izrečejo zaobljub, pač pa se iz ljubezni do Kristusa z medsebojno pogodbo izročijo Redu. Ker živijo meniško življenje, tudi njim pravimo »menihi«. Življenje donatov je v bistvenih elementih (samota, ločenost od sveta itd.) podobno življenju konverzov, njihove postave glede molitvenega bogoslužja in posta pa je mogoče bolj svobodno prilagoditi njihovim potrebam in zmožnostim. Samostanu so v veliko korist in oporo, ker včasih opravljajo naloge, ki bi konverze ovirale pri izpolnjevanju njihovih postav.

Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Fax: (07) 30 81 219
E-mail:


Spletna stran Velike Kartuzije:
www.chartreux.org