Velika Kartuzija
Danes po vsem svetu živi približno 380 kartuzijanov in kartuzijank v 22 hišah: 17 moških in 5 ženskih. 5 hiš se nahaja v Franciji, 4 v Španiji, 3 v Italiji, 2 v Južni Koreji, po 1 pa v Angliji, Argentini, Braziliji, Nemčiji, na Portugalskem, v Sloveniji, Švici in ZDA.

Zemljevid kartuzijanskih samostanov

Več informacij o posameznih hišah in njihove naslove najdete tukaj.

Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Fax: (07) 30 81 219
E-mail:


Spletna stran Velike Kartuzije:
www.chartreux.org