Sv. Bruno

Kartuzijanski red

1084 Sveti Bruno s šestimi tovariši ustanovi prvi samostan v Chartreuse pri Grenoblu (Francija).

1090 Papež Urban II. pokliče sv. Bruna v Rim kot osebnega svetovalca.

Nekaj mesecev kasneje Bruno dobi dovoljenje, da se spet umakne v samoto in ustanovi drug samostan v Kalabriji (Italija).

1101 Smrt sv. Bruna.

1122-1127 Gvigo, peti prior samostana v Chartreuse, opiše Običaje (Consuetudines) skupnosti, ki postanejo prvi zakonik samostanov, ki se želijo držati načina življenja Brunove družine.

1132 Snežni plaz poruši prvi samostan. Gvigo ga obnovi na današnjem mestu.

1141 Prvič se zbere generalni kapitelj, ki ima odslej najvišjo oblast v kartuzijanskem redu.  

Kartuzija Pleterje

1403 Celjski grof Herman II. ustanovi Kartuzijo Pleterje.

1406 Dovršitev gradnje samostana.

1471 Pri turškem napadu je kartuzija uničena. Obnovljeni samostan je videti kot utrdba.

1593 Zaradi materialnega in duhovnega razpada kartuzije nadvojvoda Ferdinand II. odvzame Pleterje kartuzijanom in jih da jezuitom iz Ljubljane.

1772 Po ukinitvi jezuitskega reda postane Pleterje državna last.

1839 Pleterje postane zasebna last.

1899 Kartuzijanski red odkupi Pleterje. Začne se gradnja nove kartuzije.

1904 Konec obnovitvenih del v kartuziji. 4. novembra je pleterska cerkev posvečena Mariji - »Prestol Svete Trojice«.

1943 Pri partizanskem napadu pogori 17 celic.


Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Fax: (07) 30 81 219
E-mail:


Spletna stran Velike Kartuzije:
www.chartreux.org