Edinost s Kristusom

Kartuzijani smo poklicani k življenju, ki je popolnoma posvečeno kontemplaciji. Naša edina naloga je razvijati v sebi tisto Božje življenje, ki smo ga prejeli pri krstu, dokler ne dosežemo »polne starosti Kristusove«, ko moremo z Apostolom reči: »Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni«.

Skriti apostolat

S tem obenem izpolnjujemo tudi vlogo, ki nam je zaupana v Cerkvi: da kakor arterije razširjamo to Božje življenje po celotnem mističnem telesu. »Oddaljeni od vseh, pa združeni z vsemi, stojimo pred živim Bogom - v imenu vseh« (Pravila). Naš apostolat je v celostnem darovanju Bogu zaradi Njega samega. »Kako naj bi potem le za trenutek mogli dvomiti, da takšen izraz čiste ljubezni poraja v kartuzijanskem življenju neko izredno misionarsko rodovitnost?« (bl. Janez Pavel II.)

Pričevanje

Naše življenje pa mora biti tudi pričevanje. »Z izpovedovanjem zaobljub težimo edino k Njemu, ki JE, ter tako pričujemo svetu, pretirano zapletenemu v zemeljsko stvarnost, da razen njega ni boga. Naše življenje razodeva, da so nebeške dobrine prisotne že na tem svetu, vnaprej naznanja vstajenje in na neki način že uresničuje prenovljenje sveta« (Pravila).

Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Fax: (07) 30 81 219
E-mail:


Spletna stran Velike Kartuzije:
www.chartreux.org