Skupna liturgija

Ob delavnikih se patri zberejo v cerkvi trikrat na dan: ponoči k jutranjicam in hvalnicam, ki skupaj trajajo 2-3 ure, zjutraj k zborni maši ter popoldne k večernicam. Zborna liturgija je v latinščini, vedno je peta in brez instrumentalne spremljave. Naše gregorijansko petje je že od nekdaj trajna sestavina redovne dediščine, saj vemo, kako blagodejno vpliva na duhovno ubranost. Bratje so ob delavnikih navzoči pri jutranjicah in pri sveti maši. Niso dolžni sodelovati s petjem, pač pa se lahko s tiho molitvijo pridružijo oficiju patrov. Ob nedeljah in slovesnih praznikih se patri in bratje večkrat zberemo k skupni liturgiji; glej Nedelje in prazniki.

Liturgija v samoti in osebno molitev

Skupni molitvi sledi molitev v samoti, s katero darujemo Bogu najosebnejšo hvalno daritev, ki presega sleherno besedo. Ko si menih nenehno prizadeva za združenost z Gospodom, uresničuje v sebi smisel celotnega bogoslužja, tako da se s tem vse njegovo življenje spreminja v eno samo bogoslužje. Male dnevne ure (prvo, tretjo, šesto in deveto uro ter sklepnice) opravljamo sami v celici. Kadar zazvoni k molitvi, se vsi molivci združimo v eno samo hišo molitve in enotno hvalnico Bogu.

Marijansko bogoslužje, bogoslužje za rajne in tiha maša

Naši očetje so nam poleg Božjega oficija izročili tudi marijansko bogoslužje; njegove molitvene ure opravimo običajno pred ustreznimi urami Božjega oficija. Enkrat na teden molimo tudi oficij za rajne. Patri-duhovniki vsak dan pred ali po konventni maši še sami tiho mašujejo v kapelicah. Kristusovi daritvi se tedaj pridružuje oseben dar skritega življenja v puščavi v slavo Boga Očeta.

Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Fax: (07) 30 81 219
E-mail:


Spletna stran Velike Kartuzije:
www.chartreux.org