Cilj

Kartuzijanski red je bil ustanovljen v »hvalo Božje slave«, ki je v tem, da nas Bog »z intimno ljubeznijo zedini s seboj« in tako obrodimo obilo sadu. To je sicer cilj slehernega krščanskega življenja; posebnost našega Reda pa je v tem, da mi nimamo nobenih drugih ciljev. Na ta edini cilj je naravnana vsa ureditev življenja v kartuziji, in sicer zato, da bi mogli člani »prizadevneje iskati, hitreje najti in popolneje posedovati samega Boga«, in tako dospeti do »popolne ljubezni« (Pravila). Zato se odrečemo vsemu, kar ne pripomore k temu edinemu potrebnemu.

Samota

Jezus pravi: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.« On živi v nas s svojim Božjim življenjem ter nas po svoji milosti preobraža Vase. Samota, h kateri smo kartuzijani posebej poklicani, zagotavlja idealne pogoje za to intimno združitev. »V samoti se namreč uresničuje velika skrivnost, zakrament Kristusa in Cerkve, katere odlični primer je blažena Devica Marija. Ta skrivnost je v celoti navzoča na dnu sleherne verne duše, samota pa ji pomaga do večjega izraza« (Pravila).

Klavzura in ustaljenost

Z izbiro omejenega življenjskega prostora (klavzura) notranji molitvi pridružujemo telo, da bi molitev poklanjala Bogu popolno podaritev vsega, do česar ima pravico. Ustaljenost na določenem mestu (lat. ‘stabilitas loci’) pa je po meniškem izkustvu nujen pogoj, da bi mogli svoje misli in čustva ustaliti v Bogu.

Odmaknjenost od sveta

»Ker je naša ustanova v celoti naravnana na kontemplacijo, mora kar se da vestno varovati svojo odmaknjenost od sveta. Izvzeti smo iz kakršnekoli dušnopastirske službe oziroma obveznosti, najsi bo potreba dejavnega apostolata še tako nujna, zato, da moremo izpolnjevati lastno nalogo v Kristusovem skrivnostnem telesu« (Pravila).

Molitev

Kartuzijani nimamo nekega poenotenega vzorca za molitveno življenje. Samotarski poklic vključuje precejšnjo svobodo in spontanost v prijateljskem odnosu z Bogom. Poleg liturgičnih in drugih obveznih molitev si menih lahko svobodno črpa iz bogate zakladnice katoliške duhovnosti, karkoli mu pomaga k večji zaupnosti z Bogom. Sicer pa v kontemplativnem življenju ni toliko pomembno to, kar delamo mi, ampak bolj to, kar dela v nas Bog. Zato naj menih »tiho prisluškuje utripu srca; tako se bo navadil odpirati vrata in okna Božjemu gostu«. (Pravila)

Poslušnost

Največja ovira pri iskanju Boga je gotovo lastna volja, lastni »jaz«. Le-tega skušamo žrtovati s pomočjo poslušnosti, ki mora, če naj bo popolna, zaobseči celo lastno sodbo. Takšna korenita izpraznitev samega sebe nam omogoča, da se s preprostostjo in sproščenostjo otroka odpiramo delovanju Svetega Duha ter se poistovetimo z Božjim Sinom, ki je prišel, da bi izpolnjeval Očetovo voljo; hkrati nas osvobaja neurejene skrbi zase in z njo povezanega nemira in  žalosti.

Vera

Naše življenje se odvija v temi in luči vere. V samoti moremo vstopiti v globino naše vere, ki smo jo prejeli od Cerkve. Tema, v kateri začnemo svoje potovanje v veri, se sčasoma spremeni v luč vere, če se odpiramo k srečanju z Jezusom kot z živo osebo ter dopustimo, da nas popolnoma prevzemata On in njegov Evangelij. Tega, kar verujemo, ne vidimo, vendar nam vsebina vere postane tako navzoča, da lahko živimo iz nje. Ko se odrečemo vsemu, kar ni v skladu z vero, spoznavamo globino in sijaj tega, kar živi v naših srcih.

Veselje

»Koliko koristi in božanske radosti prinašata njunim ljubiteljem samota in tišina v puščavi, vedo le tisti, ki ju poznajo iz lastne izkušnje. Tukaj se močni možje morejo zbrati v sebi, kolikor si žele, in v sebi tudi ostati; marljivo gojiti kali kreposti ter se srečni hraniti z rajskimi sadeži. Tukaj si pridobijo tisto oko, katerega jasni pogled z ljubeznijo rani Ženina; oko, ki je - čisto in bistro - zagledano v Boga. Tukaj praznujejo v razgibanem mirovanju in počivajo v umirjenem delovanju. Tu deli Bog svojim atletom za trudapolni boj zaželeno plačilo: mir, ki ga svet ne pozna, in veselje v Svetem Duhu.« (Sv. Bruno, ustanovitelj kartuzijanskega reda)

Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Fax: (07) 30 81 219
E-mail:


Spletna stran Velike Kartuzije:
www.chartreux.org