Kartouza Pleterje je katolický klašter, v němž mniši následují Krista v uzavřeném, kontemplací posvěceném životě.


Adresa:
Kartouza Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Faks: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Webová stránka Velké Kartouzy:
www.chartreux.org