Kartuzija Pleterje
Kartuzija Pleterje je katoliški samostan, kjer se menihi posvečajo hoji za Kristusom v izključno kontemplativnem življenju.

Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovenija
Fax: (07) 30 81 219
E-mail:


Spletna stran Velike Kartuzije:
www.chartreux.org