Denný poriadok (v pracovných dňoch)

PátriBratia
23.00Matutinum prebl.
Panny Márie v cele
23.30Matutinum v kostole
Ranné chvály v kostole
Ranné chvály prebl. Panny Márie v cele
Osobná modlitba v cele
6.00Prima v cele
Rozjímanie a modlitba Modlitba, rozjímanie
a Lectio Divina
7.00Dobrovoľná adorácia v kostole
7.15Spoločná sväta omša
8.00Tichá sv. omša v kaplnke
Tertia v cele, Lectio Divina
manuálna práca, štúdium
Tertia v cele
Práca
11.00Sexta v cele, obed, rekreácia
13.00Nona v cele
Manuálna práca, štúdiumPráca
15.30Vešpery prebl. P. Márie v cele
15.45Vešpery v kostole
17.00Večera, modlitba, čítanieKoniec práce
Vešpery, večera
18.00Kompletórium

Mladší bratia, ktorí sú ešte v noviciáte, pracujú o jednu hodinu menej ako starší; ten čas majú vyhradený pre štúdium kresťanskej náuky, a ak je to potrebné, aj pre štúdium slovinského jazyka.

V nedeľu a pri slávnostiach je denný poriadok troška iný. Pozri Nedele a sviatky.

Údaje:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovinsko
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Internetová stránka Veľkej Kartúzy:
www.chartreux.org