Spoločenstvo samotárov

Keď svätý Bruno so šiestimi spoločníkmi vstúpil do samoty, šiel za svetlom z východu – to znamená: šiel po stopách prvých mníchov, ktorí celý svoj život zasvätili tichu a duchovnej chudobe. Prvým otcom, ktorí stáli pri zakladaní Rádu, bola daná milosť – do pustovníckeho života uviedli každodennú spoločnú liturgiu a predovšetkým v nedeľu a pri slávnostiach bratské spolužitie. Táto rovnováha medzi samotou a spoločným životom umožnila, že si mohol náš Rád uchovať ideál samotárskeho života cez celé stáročia.

Nedele a sviatky

V nedeľu a pri slávnostiach sa bratské spoločenstvo zvýrazní vo väčšej miere. Konventnú svätú omšu môžu kňazi slúžiť spoločne, taktiež tretiu, šiestu a deviatu liturgickú hodinu spievame spoločne v kostole. Po sexte máme v refektári spoločný obed, ktorý ticho jeme a počúvame brata ktorý hlasno číta duchovné spisy. Po none sa schádzame v kapitule, po ktorej majú pátri spoločnú rekreáciu až do vešpier. Bratia majú takúto rekreáciu dva až trikrát mesačne, síce sú v tom čase v cele.

Prechádzka

Jedenkrát týždenne majú pátri dlhšiu prechádzku mimo kláštorných múrov. Vtedy sa prechádzajú v pároch, ktoré sa menia, aby každý z každým hovoril. Bratia majú takúto prechádzku raz mesačne, avšak nie je povinná. Okrem týchto prechádzok a v iné nutné prípady (napr. keď sa musí ísť k doktorovi) mnísi nikdy neopúštajú kláštor. Rodičia a súrodenci ich môžu navštíviť raz do roka po dva dni spoločne alebo dvakrát po jednom dni. Telefón a internet pre osobné potreby nepoužívame.

Údaje:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovinsko
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Internetová stránka Veľkej Kartúzy:
www.chartreux.org