Cieľ

Kartuziánsky Rád bol ustanovený ku „chvále Božej slávy“, ktorá je v tom, že nás Boh „intímnou láskou zjednocuje so sebou“ a tak prinesieme veľa ovocia. To je aj cieľ kresťanského života; zvláštnosť nášho Rádu je v tom, že my nemáme žiadne iné ciele. Celotné životné usporiadanie je nasmerované k jedinému cieľu, aby mohli členovia „usilovne hľadať, rýchlejšie nájsť a úplne vlastniť samého Boha“ a tak prísť „k dokonalej láske“ (Pravidlá 1,4). Preto sa zriekame všetkého, čo nás nemôže priviesť k tomu jedinému podstatnému.

Samota

Ježiš povie: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“ On žije v nás so svojim Božským životom a po svojej milosti nás premieňa v Seba. Samota, ku ktorej sme kartuziáni povolaní, dáva ideálne možnosti ku tomuto intímnemu združeniu. „V samote sa totiž uskutočnuje veľké tajomstvo, sviatosť Krista a Cirkvi, ktorej najlepší priklad je blahoslavená Panna Mária. Toto tajomstvo je vo svojej podstate prítomné na dne veriacej duše, a samota jej pomáha ku väčšiemu zvýrazneniu“ (Pravidlá 2,1).

Klauzúra a stálosť

S výberom omedzeného životného priestoru (klauzúra) ku vnútornej modlitbe pripájame telo, aby tak modlitba dala Bohu úplne darovanie všetkého, na čo má právo. Stálosť telesného bývania na určitom mieste (lat. stabilitas loci) je podľa mnískej tradície nutná podmienka, aby sme mohli svoje myšlienky a city ustáliť v Bohu.

Odlúčenosť od sveta

„Kedže je naša ustanovizeň vo svojej podstate nasmerovaná ku kontemplácii, preto musí svedomite dávať pozor na svoju odlúčenosť od sveta. Vyňatí sme z akejkoľvek duchovnej povinnosti, aj akokoľvek by bol potrebný činný apoštolát, aby sme napĺňali naše vlastné poslanie v Kristovom mystickom tele“ (Pravidlá 3,9).

Modlitba

Kartuziáni nemáme nejaký zvláštny vzorec na modlitbový život. Samotárske povolanie zahŕňa dostatočnú slobodu a spontánnosťv priateľskom vzťahu s Bohom. Popri liturgických a druhých povinných modlitbách, mních slobodne čerpá z bohatej pokladnice katolíckej duchovnosti čokoľvek mu pomáha ku väčšej dôvere z Bohom. Síce v kontemplatívnom živote nie je potrebné natoľko to, čo robíme my, ale čo Boh robí v nás. Preto nech mních “ticho počúva ritmu srdca; tak sa naučí „otvárať dvere a okná božiemu hosťovi“ (Pravidlá 4,2)

Poslušnost

Najväčšia prekážka pri hľadaní Boha je bezpochyby vlastná vôľa, vlastné „ja“. Jeho skúšame obetovať s pomocou poslušnosti, ktorá sa musí – ak chce byť dokonalá – úplne rozprestrieť na vlastný úsudok. Takéto úplné zabudnutie na seba samého, nám dovoľuje, že sa s jednoduchosťou a odovzdanosťou dieťaťa, otvoríme pôsobeniu Ducha Svätého a pripodobníme sa božiemu Synovi, ktorý prišiel aby splňoval Otcovu vôľu; popri tom nás oslobodzuje o starosti o nás samých, tiež nepokoja a smútku, ktoré ich doprevádzajú.

Viera

Náš život sa odohráva vo tme i vo svetle viery. V samote môžeme vstúpiť do hĺbky našej viery, ktorú sme prijali od Cirkvi. Tma, v ktorej začneme svoje putovanie vo viere, sa s postupom času zmení na svetlo viery, ak sa otvárame k stretnutiu s Ježišom ako zo živou osobou a umožníme, že nás úplne bude viesť On a jeho Evanjelium. Nevidíme, čo veríme, avšak obsah viery sa nám stáva tak prítomný, že môžeme z nej žiť. Ak sa zriekneme všetkého, čo nie je v súlade s vierou, spoznávame hĺbku a jas toho, čo žije v našich srdciach.

Radosť

„Koľko úžitku a božskej radosti prináša samota a mlčanie v púšti, vedia len tí, ktorí ju poznajú z vlastnej skúsenosti. Tu sa môžu mocní muži uzobrať v sebe, koľko si prajú, a v sebe tiež ostať; vytrvalo sa snažiť o čnostný život a užívať nebeské ovocie milosti. Tu si skúšajú nadobudnúť také oko, ktorého jasný pohľad z čistej lásky raní Ženícha; oko, ktoré je – čisté a bystré – zamilované len do Boha. Tu sviatkujú v činnej nečinnosti a odpočívajú v striedmej činnosti. Tu udeluje Boh svojim atlétom po namáhavom boji vytúženú odmenu: pokoj, ktorý svet nepozná a radosť v Duchu Svätom“ (Sv. Bruno, zakladateľ kartuziánskeho Rádu).

Údaje:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovinsko
Tel.: +386 (0)7 30 81 225
E-mail:


Internetová stránka Veľkej Kartúzy:
www.chartreux.org