Spoločná liturgia

V pracovných dňoch sa pátri zídu v kostole trikrát denne: v noci k matutinu a k ranným chválam, ktoré spolu trvajú 2-3 hodiny, ráno ku spoločnej svätej omši a popoludní k vešperám. Spoločná liturgia je v latinčine a vždy spievaná, bez hudobného doprovodu. Naše gregoriánske spievanie je oddávna trvalé zloženie rádoveho dedičstva, lebo vieme, ako dobre pôsobí na duchovnú uzobranosť. Bratia sú v pracovných dňoch prítomní pri matutinu a svätej omši. Spievanie nie je pre nich záväzné, ale s tichou modlitbou sa môžu pridružiť k ofíciu pátrov. V nedeľu a vo sviatky sa pátri a bratia viackrát zídu na spoločnú liturgiu; pozri Nedele a sviatky.

Liturgia v samote a osobná modlitba

Spoločná modlitba pokračuje modlitbou v samote, s ktorou darujeme Bohu ďakovný najosobnejší dar, ktorý presahuje každé slovo. Keď sa mních snaží byť neustále spojený s Bohom, uskutočňuje v sebe to, čo naznačuje úplnú bohoslužbu, a s tým sa jeho život premieňa v jednu samu bohoslužbu. Malé denné hodiny (primu, terciu, sextu, nonu a kompletórium) sa modlíme sami v cele alebo pri práci. Keď zazvoní zvon ku modlitbe, všetci mnísi sa združia v jednom dome modlitby a k jednej chvále Pánovi.

Mariánska bohoslužba, bohoslužba za zosnulých a tichá omša

Naši otcovia nám popri ofíciu zanechali aj Mariánsku bohoslužbu; jej modlitebné hodiny sa obyčajne modlia pred dennými bohoslužobnými hodinami. Jedenkrát týždenne sa modlí aj ofícium za zosnulých. Pátri-kňazi, majú každý deň pred alebo po konventnej svätej omši sami tichú svätú omšu v kaplnke. Vtedy sa ku Kristovej obete pridružuje osobný dar skrytého života na púšti, na slávu Boha Otca.

Údaje:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovinsko
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Internetová stránka Veľkej Kartúzy:
www.chartreux.org