Kartuziáni

Na čele katuziánskeho rádu stoji generálna kapitula, na ktorú prichádzajú každé dva roky všetci priori. Mimo generálnej kapituly vedie Rád generál, ktorého zvolí spoločenstvo vo Veľkej Kartúze, a ktorý je pritom aj jej prior. Taktiež spoločenstvá v jednotlivých kláštoroch si samé zvolia priora. Generálna kapitula a rehoľná vizitácia v jednotlivých kláštoroch ubezpečuje jednotu Rádu.

Kartuziánky (sestričky)

Tiež sestričky majú svoju generálnu kapitulu, na ktorej sú prítomní generál mníchov a tí kňazi, ktorí vykonávajú vizitáciu v sesterských kláštoroch.

Údaje:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovinsko
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Internetová stránka Veľkej Kartúzy:
www.chartreux.org