Jednota s Kristom

Kartuziáni sme povolaní ku životu, ktorý je výhradne zasvätený kontemplácii. Naše jediné poslanie je v tom, že rozvíjame v sebe ten Boží život, ktorý sme dostali pri svätom krste, pokiaľ nedosiahneme „úplný Kristov vek“, aby sme mohli s apoštolom povedať: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“.

Skrytý apoštolát

Popri tom plníme tiež poslanie ktoré je nám zverené v Cirkvi: ako hlavné žili rozširujeme Boží život do celého mystického tela. „Vzdialení od všetkých, ale spojení so všetkými stojíme v mene všetkých pred živým Bohom“ (Pravidlá 34,2). Náš apoštolát je v tom, že sa úplne darujeme Bohu kvôli Nemu samému. „Ako by sme potom mohli len na chvíľu pochybovať, že takýto prejam čistej lásky zrodí v kartuziánskom živote nejaku výnimočnú misionársku plodnosť?“ (bl. Jan Pavol II)

Svedectvo

Náš život musí byť aj svedectvo. „Zo skladaním sľubov sme nasmerovaní jedine k Tomu, ktorý je, a tak dosvedčujeme svetu, ktorý je príliš ustarostený o pozemské starosti, že okrem Jeho niet boha. Náš život zjavuje, že už na tomto svete sú prítomné nebeské hodnoty, vopred zvestuje zmŕtvychvstanie a istým spôsobom sa uskutočňuje obnovenie sveta“ (Pravidlá 34,3).

Údaje:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovinsko
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Internetová stránka Veľkej Kartúzy:
www.chartreux.org