Kartúza je zatvorená pre návštevnikov. Tiež na duchovné cvičenia neprijímame ani jednotlivcov ani skupiny (ohľadom možnosti pre kandidátov pozri Prijatie). Možná je len návšteva starého gotického kostola a pozretie si audiovizuálneho programu o histórii kartúzy a o živote kartuziánov. V kláštornej predajni je možny nákup výrobkov kartúzy.
Údaje:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovinsko
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Internetová stránka Veľkej Kartúzy:
www.chartreux.org