Kartuziánsky Rád

1084    Svätý Bruno so šiestimi spoločníkmi založi prvý kláštor v Chartreuse pri Grenobli (Francúzsko).

1090    Pápež Urban II zavolá sv. Bruna do Ríma ako osobného poradcu. O niekoľko mesiacov neskôr Bruno dostane dovolenie aby sa opäť utiahol do samoty, a založi druhý kláštor v Kalábrii (Taliansko).

1101    Smrť sv. Bruna.

1122-1127 Gvigo, piaty prior kláštora v Chartreuse, opíše zvyklosti (Consuetudines) spoločenstva, ktoré sa stanú prvý zákonník kláštorov, ktoré chcú obiať spôsob života Brunovej rodiny.

1132    Snehova lavína zrúca prvý kláštor. Gvigo ho obnoví na dnešnom mieste.

1141    Prvýkrát sa zíde generálna kapitula, ktorá má odvtedy najvyššiu moc v kartuziánskom Ráde.

Kartuzia Pleterje

1403    Ceľský gróf Herman II založi Kartúzu Pleterje.

1406    Stavba kartúzy bola skončená.

1471    Pri tureckom nápade bola kartúza zničená. Obnovená kartúza vyzerala ako opevnenie.

1593    Kvôli materiálnemu a duchovnému úpadku kartúzy, arcivojvoda Ferdinand II zoberie Pleterje Kartuziánom a dá ho Lubľanským Jezuitom.

1773    Po zrušení Jezuitského Rádu sa stane Pleterje štátnym majetkom.

1839    Pleterje sa stane súkromným majetkom.

1899    Kartuziánsky rád odkúpi Pleterje. Začne sa stavba novej kartúzy.

1904    Skončila sa obnova novej kartúzy. 4. novembra bola posviacka pleterského kostola, ktorý je zasvätený Panne Márii pod názvom „Trón najsvätejšej Trojice“.

1943    Pri partizánskom útoku zhorí 17 ciel.


Údaje:
Kartuzija Pleterje
Drča 1
8310 Šentjernej
Slovinsko
Fax: +386 (0)7 30 81 219
E-mail:


Internetová stránka Veľkej Kartúzy:
www.chartreux.org